acmim Asociatia Parintilor Copiilor cu Defecte Cardiace Congenitale
Pentru pacienti, parinti, doctori si oameni de stiinta

Cauta

Autentificare

Log in

 

ANUNT DE PARTICIPARE – RELUARE

ANUNT DE PARTICIPARE – RELUARE
„Servicii catering pentru evenimente tip Masă rotundă, ce vor avea loc în martie și aprilie 2023”

Nr 114/02.03.2023

Asociația Copilul Meu – Inima Mea anunţă procedura de achiziţie in vederea atribuirii contractului  privind “Servicii organizare masă rotundă cu 20 participanți”, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași ”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548.

1. Denumirea achizitiorului: Asociația Copilul Meu – Inima Mea, CIF 26040203;
2. Adresa sediu social: Municipiul Iași, Str. Nicolae I Gane, Nr. 9, judetul Iași, România.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achiziția directă conform Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
4. Obiectul contractului: prestare servicii conform Specificatiilor tehnice;
5. Valoarea estimata a achizitiei: 4.873,94 lei, fara TVA
6. Sursa de finantare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020/fonduri proprii ale Asociației Copilul Meu – Inima Mea;
7. Tipul si durata contractului:
a. Tipul: contract de servicii
b. Durata contractului: maximum 3 luni de la semnarea contractului de furnizare produse, cu posibilitate de prelungire prin act aditional, in cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului.
8. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii: În vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei şi eficacitatii, Asociația Copilul Meu Inima Mea va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. De asemenea, în nota justificativa de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motiveaza alegerea, raportat la cerintele solicitate. Avantajele tehnice şi financiare care motiveaza alegerea se raporteaza exclusiv la informatiile prezentate în oferta/raspunsurile la clarificarile solicitate.
9. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 07.03.2023, ora 16.00. Depunerea ofertelor se va face la adresa de e-mail contact@acmim.ro sau la adresa sediului asociației.
10. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice;
11. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare: pretul se va exprima in lei, fara TVA;

Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie.

Persoana de contact: Ghiga Vlad, e-mail: vlad.ghiga@acmim.ro.

Data: 02.03.2023

 

Comments are closed.