Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

De ce este nevoie de acest proiect?

În județul Iasi au luat ființă de-a lungul vremii un număr mare de organizații neguvernamentale. Dintre acestea, multe există doar pe hârtie, nemaifiind active. Cu autoritatile locale din judetul Iași colaborează un număr de 39 de ONG-uri din diferite domenii, dintre acestea aproximativ 20 sunt dedicate sau acoperă și domeniile social și sănătate.

Din analizele noastre, a reiesit ca in regiunea Moldovei sunt mai putine ONG-uri pe domeniul social și sănătate, concentrația cea mai mare fiind în orașele mari.

Potrivit observatiilor noastre, sunt mai dezvoltate organizațiile care se ocupă de servicii decât cele care se ocupă de educație/informare/advocacy/politici publice. Foarte puține organizații iau în calcul implicarea sistematică la nivel de politici de sănătate/educație, fiind predominant de asigurarea finanțării pentru activitățle lor curente.

În ultimii ani, COPAC și ACMIM s-au implicat în grupuri și comisii de lucru mai mult la nivel național, cu scopul de a creiona politici de sănătate și de a le corecta/modifica pe cele existente. În acest proces, ne-am dat seama că totul pornește de la nivel local și este nevoie ca atât reprezentanții să înțeleagă importanța dezvoltării politicilor locale ca fiind strâns legată de chiar activitatea organizației. Din acest motiv, am gândit activitățile de instruire din proiect al grupului țintă mixt format din reprezentanți ai autorităților partenere și al organizațiilor neguvernamentale.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale din domeniul social si sănătate și a autorităților locale partenere de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării a două noi politici privind in domeniul social și sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Două parteneriate de dezvoltare locală (PDL) pe raza Județului Iași, funcționale la 6 luni după finalizarea proiectului;
 2. Creșterea nivelului de pregătire a unui număr de 52 reprezentanți ai ONG-urilor sociale și de sănătate locale și a reprezentanților autorităților locale;
 3. Dezvoltarea unui instrument de monitorizare a politicilor din domeniul social și sănătate la nivelul județului Iași;
 4. Dezvoltarea a doua politici locale in domeniul social si sanatate in judetul Iasi cu implicarea a 40 de reprezentanti ai autoritatilor locale (reprezentanti alesi si angajati), si 10 cetateni, beneficiari ai serviciilor sociale si de sănătate din judetul Iasi participanti la fundamentarea propunerilor de politici publice in domeniul social si sanatate.

 

Grupul țintă

Grupul țintă este reprezentat de persoanele direct sprijinite in cadrul proiectului:

 • 52 reprezentanti ai ONG-urilor si reprezentanti ai partenerilor sociali din judetul Iasi, participanti la cursurile de instruire;
 • 10 alesi locali din judetul Iasi implicati in creionarea politicilor publice din domeniul social si sanatate la nivelul judetului Iasi;
 • 30 persoane din autoritatile si institutiile publice locale (personal de conducere si de executie) si din institutiile subordonate implicati in creionarea politicilor publice din domeniul social si sanatate la nivelul judetului Iasi;
 • 20 persoane din ONG-urile din judetul Iasi implicati in creionarea politicilor publice din domeniul social si sanatate la nivelul judetului Iasi;
 • 10 cetateni, beneficiari ai serviciilor sociale si de sanatate din judetul Iasi participanti la fundamentarea propunerilor de politici publice in domeniul social si sanatate.

 

Activități

Activitatea 1. Pregatirea, implementarea si monitorizarea activitatilor si a echipei deproiect

Activitatea 2. Realizarea stagiilor de pregatire

 • Idetificarea nevoilor de formare ale reprezentanților ONG și reprezentanților autorităților locale
 • Organizarea stagiilor de pregătire – 20 de ore (10 ore teorie, 10 ore practică). Vor fi instruite un număr de 52 de persoane din cadrul autoritaților locale sau al institutiilor subordinate, ONG-urilor si partenerilor sociali.  Stagiul va fi finalizat cu un test pentru participanți.

Activitatea 3 Elaborarea de politici in domeniul social sisanatate realizate la nivelul judetului Iasi

În cadrul acestei activități vor fi elaborate politici în domeniul social și sănătate la nivelul județului Iași, un instrument de monitorizare, un ghid de redactare și promovare a politicilor publice. Totodată, va fi realizată o campanie de advocacy cu privire la necesitatea implementării politicilor sociale și de sănătate la nivel local.

Activitatea 4. Informare si publicitate

Vor fi realizate două conferințe de deschidere și închidere ale proiectului, un pachet de material de informare (roll up, afise, etc.), o masă rotunda unde vor fi discutate concluziile proiectului, emisiuni online dedicate proiectului, o pagină de FB a proiectului, unde vor fi postate constant informații, sectiuni de informare pe site-urile COPAC și ACMIM.

Activitatea 5. Implementarea și monitorizarea celor două parteneriate la nivel local

Pe toata perioada de derulare a proiectului cele doua parteneriate vor fi implementate, parteneriatul va fi functional si un an dupa incheierea proiectului. Reprezentantii celor doua autoritati locale vor fi implicate in toate activitatile proiectului, se va forma o retea din reprezentantii acestor institutii de colaborare atat pe perioada proiectului, cat si dupa pentru dezvoltarea unor politici locale in domeniul social si sanatate.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni (28 iulie 2022 – 28 iulie 2023)