acmim Asociatia Parintilor Copiilor cu Defecte Cardiace Congenitale
Pentru pacienti, parinti, doctori si oameni de stiinta

Cauta

Autentificare

Log in

 

Şi eu vreau la şcoală!

În data de 23 Martie 2015 ACMIM a demarat proiectul: “Şi eu vreau la şcoală! – Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul copiilor şi tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est şi Nord-Vest, punându-se accent pe populaţia romă”, ID PROIECT: POSDRU/181/2.2/S/155051.

Beneficiar:
Oraşul Hîrlău

Parteneri:
(P1) Școala Gimnazială ,”Petru Rareș” Hîrlău, judeţul Iaşi;
(P2) Asociaţia B-Right Media, Botoşani;
(P3) Fundaţia de Inforenergetica “Sf. Apostol Andrei”, Filiala Iaşi;
(P4) Școala Gimnazială ,”Gelu Românul” Dăbâca, judeţul Cluj;
(P5) Asociația “Copilul Meu-Inima Mea”, Iaşi.

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

În cadrul proiectului ACMIM este responsabilă de următoarele activităţi:

TABĂRĂ:

www.2scoala.ro/event/tabara

CONCURS DE CREAŢIE:

www.2scoala.ro/event/concurs-de-creatie

CAMPANIE DE PROMOVARE prin:

– FILMUL PROIECTULUI:

– ALBUM FOTO:

http://2scoala.ro/album-foto/

OBIECTIV GENERAL:

Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul copiilor (preşcolari şi elevi) şi tinerilor (cu vârsta mai mică de 18 ani) cu accent pe populaţia romă, cu domiciliul în foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est şi Nord-Vest.

Obiectivele specifice /operationale ale proiectului

1. Prevenirea si corectarea fenomenului de abandon scolar pentru copii (prescolari si elevi), cu accent pe populatia roma, cu domiciliul in foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est si Nord-Vest, cu risc de parasire timpurie a scolii, prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare psihologica pentru 200 copii (prescolari si elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, din care 120 in centrele de zi si 80 la scolile de sambata) după cum urmează: 10 preșcolari și 190 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii) si parintii/tutorii acestora, astfel: 120 de copii cu risc de parasire timpurie a scolii si 120 de parinti/tutori ai acestora prin furnizarea activitatilor de tip „scoala dupa scoala”, in cadrul a 4 centre de zi (in Iasi, Hirlau, Botosani si Cluj) si prin organizarea a 4 scoli de sambata pentru 80 de copii cu risc de parasire timpurie a scolii (din care preșcolari 10), care au domiciliul in foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est si Nord-Vest, pentru prevenirea abandonului scolar.

2. Ajutor in reintegrarea tinerilor (cu varsta mai mica de 18 ani) cu accent pe populatia roma, cu domiciliul in foste zone industrializate din regiunea de Nord-Est si Nord-Vest, care au parasit timpuriu scoala, prin furnizarea programelor flexibile de tip „a doua sansa” si consilierea si orientarea psihologica si profesionala a acestora si a parintilor/tutorilor lor (96 de tineri cu varsta mai mica de 18 ani, dintre care 48 de femei si 96 de parinti/tutori: cate 24 de tineri in Iasi, Hîrlău, Botosani si Cluj si cate un parinte/tutore pentru fiecare tanar).

3. Cresterea gradului de constientizare in randul comunitatii si al parintilor/tutorilor copiilor si tinerilor cu accent pe populatia roma, cu privire la riscul fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin organizarea a 3 parteneriate, inclusiv a 3 reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune a reţelelor, avand la baza workshop-uri/seminarii și dezbateri la nivel regional, prin organizarea unei campanii complexe interregională de advocacy si promovare privind importanta educatiei si efectele nocive ale abandonului scolar si furnizarea unui exemplu de implicare prin organizarea unei tabere de recreere si a unui concurs de creatie.

4. Cresterea capacitatii promotorilor proiectului (S, P1, P2, P3, P4 si P5) de implementare a proiectelor in domeniul educatiei prin metode inovative. Modul în care grupul țintă al proiectului este în concordanță cu condițiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului de intervenție și ale cererii de propuneri de proiecte: Proiectul răspunde în mod direct condițiilor specifice ale axei prioritare, ale domeniului de intervenție și ale cererii de propuneri de proiecte deoarece s-a optat pentru 200 copii (prescolari si elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, din care 120 in centrele de zi si 80 la scolile de sambata) după cum urmează: 10 preșcolari și 190 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii) şi 96 persoane care au părăsit de timpuriu şcoala, şi fac parte din cazurile luate în evidenţele specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale (unităţi administrative teritoriale), cu accent pe populația romă, au domiciliul/ reședința în zonele/orașele foste industrializate care constituie arealul prezentului proiect, respectiv localitățile Iași, Hîrlău, Botosani si Cluj și zonele situate în limita a maximum 50km de acestea.

Justificarea necesităţii implementării proiectului

Conditiile de viata deosebit de precare, neglijenta si abuzul familial, lipsa unor forme de educatie specifice fiecarei etape ale ciclului de viata, lipsa supravegherii copiilor, lipsa autoritatii, sunt factori care determina dificultati de integrare in sistemul scolar si chiar abandon scolar. Pe termen lung, consecintele se agraveaza, conducand la absenta unor perspective de realizare profesionala si integrare socio-profesionala, implicit la perpetuarea unei situatii de marginalizare sau chiar excludere sociala (copiii ajungand in situatia de adulti asistati din punct de vedere social precum parintii lor).

Cei 200 de copii care fac parte din grupul tinta vor fi inclusi in cadrul celor 4 centre de zi (Iasi, Hirlau, Botoșani, Cluj) si cele 4 scoli de sambata unde vor primi consiliere si orientare specializata, vor urma programe de tipul „scoala dupa scoala”, vor primi mese zilnice si premii pentru o prezenta de minim 80%. Din grupul tinta mai fac parte si 96 de tineri care au părăsit de timpuriu şcoala si care vor beneficia de consiliere psihologica si orientare profesionala, in functie de aptitudinile si personalitatea fiecarui tanar in parte. Acestia vor beneficia de programele de tip „a doua sansa” (cursuri TIC si limbi straine), de ajutoare financiare in cadrul proiectului si de premii pentru o prezenta de minim 80%. Tot din cadrul grupului tinta fac parte si 200 de parinti/tutori ai copiilor si 96 de parinti/tutori ai tinerilor, care vor beneficia si ei de consiliere.

Programele ofera o forma alternativa de educatie, prin care copiii si tinerii aflati in situatii de risc social, care nu au acasa conditiile necesare pentru a invata, sunt ajutati sa tina pasul cu scoala si sa obtina rezultate bune la invatatura. Tot in cadrul acestui proiect, copiii vor fi instruiti, educati, meditati si adusi la nivelul scolar corespunzator varstei lor, dupa care, vor fi sustinuti sa urmeze cu regularitate cursurile scolii. Proiectul urmareste atat formarea educationala, cat si social-comportamentala a copiilor astfel incat ei sa devina, in viitor, persoane educate, independente, active si increzatoare in propriile forte, capabile sa se autointretina si sa-si depaseasca astfel, statutul de persoana aflata in situatie de risc social.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

  • Managementul proiectului, Dezvoltarea a 4 centre de zi (Iasi, Hirlau, Botosani si Cluj – Dabaca)
  • Activitati de consiliere si orientare psihologica pentru copii beneficiari ai activitatilor de tip „scoala dupa scoala” (prescolari si elevi) si parintii/tutorii acestora (in fiecare centru de zi)
  • Organizarea si furnizarea activitatilor de tip „scoala dupa scoala” (in fiecare centru de zi)
  • Activitati de consiliere si orientare psihologica si profesionala pentru tinerii beneficiari ai programelor de educatie de tip a doua sansa si parintii/tutorii acestora
  • Organizarea si furnizarea programelor de educatie de tip „a doua sansa”:dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care au abandonat scoala (96 de tineri)
  • Organizarea a 4 scoli de sambata in arealul de interventie pentru copii (prescolari si elevi) aflati in risc de abandon a scolii
  • Organizarea unei tabere pentru recreere pentru copii din cele 4 centre de zi si
  • Organizarea unui concurs de creatie pentru toti beneficiarii proiectului (se va superviza organizarea taberei si concursului de catre subcontractant)
  • Organizarea si crearea a 3 parteneriate, inclusiv a 3 reţele virtuale, destinate îmbunătăţirii prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire a şcolii, inclusiv elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informaţii, crearea şi utilizarea de baze de date, definirea activităţilor comune a reţelelor, avand la baza workshop-uri/seminarii și dezbateri la nivel regional, precum si o campanie complexă intererională de advocacy si promovare privind importanta educatiei si efectele nocive ale abandonului scolar – se vor superviza realizarea parteneriatelor si a campaniei, servicii care vor fi subcontractate, Informare si publicitate proiect: conferintele de presa se vor tine de solicitant si cei cinci parteneri, iar materialele de promovare si informare a proiectului vor fi realizate atat pentru solicitant cat si pentru cei cinci parteneri si vor fi supervizate de Responsabilii de promovare proiect.

 

BUGETUL ŞI DURATA DE IMPLEMENTARE:

Bugetul proiectului este de 5.934.482,00 lei.

Perioada de implementare: 23 Martie – 23 Noiembrie 2015.

GRUPUL ŢINTĂ:

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de un număr de 200 de copii (preşcolari şi elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii: 10 preşcolari şi 190 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii) care vor fi incluşi în cadrul a 4 centre de zi şi 4 şcoli de sâmbătă, care vor beneficia de programe de tip „şcoală după şcoală” şi un număr de 96 de tineri (cu vârsta mai mică de 18 ani) care au părăsit de timpuriu şcoala şi care vor beneficia de programe de tip „a doua şansă”. Tot din cadrul grupului ţintă fac parte şi 200 de părinţi/tutori ai copiilor şi 96 de părinţi/tutori ai tinerilor, care vor beneficia şi ei de consiliere.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comments are closed.